• banner

Oferta

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu realizuję pełen zakres czynności notarialnych:
BEZPŁATNE porady prawne w zakresie czynności notarialnych

Umowy:

 • sprzedaży (w tym pod warunkiem),
 • przeniesienia prawa własności,
 • darowizny i zamiany,
 • przedwstępne,
 • o zniesienie współwłasności (oraz częściowe zniesienie),
 • dożywocia,
 • o dział spadku,
 • ustanowienie odrębnej własności lokali,
 • majątkowe małżeńskie,
 • o podział majątku wspólnego małżonków,
 • zbycia ekspektatywy,
 • spółki z o.o. ,
 • akty założycielskie spółek akcyjnych.

Ustanowienie:

 • hipoteki,
 • użytkowania,
 • służebności gruntowej,
 • mieszkania i przesyłu.

Poświadczenia:

 • wzoru podpisów,
 • podpisów,
 • testamentów,
 • daty pewnej,
 • odpisów dokumentów lub wyciągów z dokumentów,
 • podpisów pod umowami sprzedaży/darowizny/udziałów.

Czynności z zakresu prawa spółdzielczego,
Czynności z zakresu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
Czynności z zakresu prawa spadkowego,

Czynności z zakresu prawa spółek handlowych:

 • protokoły ze zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników w spółkach z o.o.,
 • protokoły ze zgromadzeń akcjonariuszy spółek akcyjnych,
 • czynności dotyczące innych spółek prawa handlowego.

Notar oder Anwalt informiert sichJakie dokumenty są potrzebne do sporządzenia czynności notarialnej?

Obowiązkowym dokumentem jest ważny dowód osobisty lub inny dokument, stwierdzający tożsamość, np. paszport. W następnej kolejności zależy, czego Państwo chcą dokonać. Przykładowo przy umowie sprzedaży nieruchomości lokalowej niezbędne będą między innymi:

 • dowody osobiste zbywców i nabywców,
 • numery identyfikacji podatkowej,
 • odpis księgi wieczystej nieruchomości, będącej przedmiotem transakcji,
 • sposób nabycia, np. akt notarialny, orzeczenie sądu, postanowienie spadkowe itp.

Signature contrat


Opłaty i inne koszty sporządzenia czynności notarialnej:

 • wielkość wynagrodzenia jest określona w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2004 r. z późn. zm.),
 • od wynagrodzenia odprowadzany jest,  zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), podatek VAT
 • w wysokości 23 %,
 • notariusz jako płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz podatku od spadków i darowizn (SD), zobowiązany jest pobrać je od Klientów i przekazać właściwym organom podatkowym,
 •  z tytułu opłaty sądowej na podstawie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z 2005-07-28 (Dz. U. nr 167 poz. 1398 z 2005 roku z późn. zm.) pobierana jest również opłata za wpis w księdze wieczystej.